top of page

הנדסה

משרות בתחום

מהנדס מערכות/ Systems and RF Engineer

לחברה בינלאומית נסחרת דרוש/ה מהנדס/ת מערכות RF

מהנדס/ת IP בתחום ה ISP

חברה בינלאומית נסחרת דרוש/ה מהנדס/ת IP

מהנדס/ת בקרים מתוכנתים

מהנדס/ת מכונות מנוסה

מהנדס.ת שיפור מתמשך

מהנדס תהליך

מהנדס.ת / מפתח.ת / מתכנת.ת תוכנה

מהנדס/ת כימיה לאגף איכות הסביבה

אחריות כוללת ליישום הדרישות בתחום איכות הסביבה כפועל יוצא של היתרים, רישיונות, מבדקים וניהול הקשר אל מול אנשי הייצור והאחזקה בנושאי איכות הסביבה.
מהנדס.ת בפועל בפרויקטים עם אוריינטציה סביבתית .
תחומי אחריות וסמכויות :
יישום התנאים הסביבתיים מכוח ההיתרים, רישיונות ואישורים
פיקוח על פליטות המפעל לאוויר, ים, ומניעת זיהום קרקעות ומים.
תיאום פעילות המפעל בכל האמור להגשת בקשות למתן רישיונות, היתרים ואישורים
ליווי תהליכים חדשים במפעל כגון הרצה או שדרוג
השתתפות בפעילות של הייצור והאחזקה באזורים שיוגדרו מעת לעת .
השתתפות בסקרי סיכונים כנציג איכות סביבה

מהנדס.ת כימיה לאגף הייצור ,מהנדס.ת תהליך

bottom of page